BARTALOS CUKRÁREŇ Dolný Štál

Názov spol.:Rudolf Bartalos
Sídlo firmy:Slnečná ulica 1036/2A, Dolný Štál 930 10
E-mail:bartaloscukraren@gmail.com
Telefón:0915 388 496
Web: bartaloscukraren.bizref.sk
IČO:47498307
DIČ:1035511136
IČ DPH:SK1035511136
Okresný úrad Dun. Streda, č. živn. reg.: 210-31012
Otvoriť mapu v novom okne

ZÁKUSKY

ZÁKUSKY