Kontakty


Kancelária

Kancelária

7, Košúty 92509
PaedDr. Andor Buják
bujak.andor@gmail.com, +421 905 63 68 71
Pracovné dni od 8:00 - 16:00 hod.