Rada mládeže Trnavského kraja

Názov spol.:Rada mládeže Trnavského kraja
Sídlo firmy:Limbová 6052/4, Trnava 917 02
E-mail:rmtk@rmtk.sk
Telefón:0905 901 396
Web: radamladeze-trnavskykraj.bizref.sk
IČO:36094862
DIČ:2021565480
Otvoriť mapu v novom okne


CAMPO SOLARE 2012

TRI DNI PRE HRDINOV 2010

TRI DNI PRE HRDINOV 2011

10 ROKOV RMTK

Mládežnícka politika

Mládežnícka politika je špecifickou politikou, ktorá sa komplexne venuje problémom, ktorým čelia deti a mladí ľudia v rôznych oblastiach svojho života. Zaoberá sa prípravou, tvorbou, ovplyvňovaním a implementáciou rozhodnutí, ktoré majú priamo alebo nepriamo dosah na život mladého človeka. V mládežníckej politike sa mládež stáva subjektom, na ktorý sú orientované rôzne zákony, stratégie a koncepcie.

https://www.minedu.sk/data/att/2288.pdf

Mládežnícka participácia

Účasť mladých a ich zoskupení (iniciatív, organizácií, sietí) na verejnom rozhodovaní, či už v oblasti podpory, ochrany alebo starostlivosti o deti a mládež, alebo v oblasti širšieho rámca rozvoja spoločnosti, obce, mesta či regiónu. Tiež aktívna účasť mladých na rozvoji občianskej spoločnosti.

http://www.zelenaskola.sk/files/Mladeznicka_participacia_na_Slovensku.pdf

ANIMÁTOR ROKA 2009

ANIMÁTOR ROKA 2009

ANIMÁTOR ROKA 2009

ANIMÁTOR ROKA 2009

Dobrovoľníctvo

Za dobrovoľníctvo sa vo všeobecnosti považuje neplatená, uvedomelá činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej vôle a v prospech druhých alebo vo verejný prospech mimo členov rodiny a domácnosti dobrovoľníka. Dobrovoľníctvo nie je činnosť vykonávaná v rámci pracovnoprávneho vzťahu alebo študijných povinností.

http://dobrovolnictvo.sk/subory/publikacie/Dobrovolnictvo_a_co_TY_1.pdf

Neformálne vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.

http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/prieskumy/publikacia_fudaly_lenco.pdf

CHOICE VOLUNTEER

Ľudské práva

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. Medzi základné ľudské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, prejavu, svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné. Sú to univerzálne práva všetkých ľudských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov ako sú etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod.

http://www.dostojnost.eu/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf

HEALTY BODY

MLÁDEŽNÍCKE VÝMENY

3 DNI PRE HRDINOV

MLADÍ BEZ NENÁVISTI

ANIMÁTOR ROKA

TRI DNI PRE HRDINOV 2010

TRI DNI PRE HRDINOV 2011

10 ROKOV RMTK

Mládežnícka politika

Mládežnícka politika je špecifickou politikou, ktorá sa komplexne venuje problémom, ktorým čelia deti a mladí ľudia v rôznych oblastiach svojho života. Zaoberá sa prípravou, tvorbou, ovplyvňovaním a implementáciou rozhodnutí, ktoré majú priamo alebo nepriamo dosah na život mladého človeka. V mládežníckej politike sa mládež stáva subjektom, na ktorý sú orientované rôzne zákony, stratégie a koncepcie.

https://www.minedu.sk/data/att/2288.pdf

Mládežnícka participácia

Účasť mladých a ich zoskupení (iniciatív, organizácií, sietí) na verejnom rozhodovaní, či už v oblasti podpory, ochrany alebo starostlivosti o deti a mládež, alebo v oblasti širšieho rámca rozvoja spoločnosti, obce, mesta či regiónu. Tiež aktívna účasť mladých na rozvoji občianskej spoločnosti.

http://www.zelenaskola.sk/files/Mladeznicka_participacia_na_Slovensku.pdf

ANIMÁTOR ROKA 2009

ANIMÁTOR ROKA 2009

ANIMÁTOR ROKA 2009

ANIMÁTOR ROKA 2009

Dobrovoľníctvo

Za dobrovoľníctvo sa vo všeobecnosti považuje neplatená, uvedomelá činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej vôle a v prospech druhých alebo vo verejný prospech mimo členov rodiny a domácnosti dobrovoľníka. Dobrovoľníctvo nie je činnosť vykonávaná v rámci pracovnoprávneho vzťahu alebo študijných povinností.

http://dobrovolnictvo.sk/subory/publikacie/Dobrovolnictvo_a_co_TY_1.pdf

Neformálne vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.

http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/prieskumy/publikacia_fudaly_lenco.pdf

CHOICE VOLUNTEER

Ľudské práva

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. Medzi základné ľudské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, prejavu, svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné. Sú to univerzálne práva všetkých ľudských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov ako sú etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod.

http://www.dostojnost.eu/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf

HEALTY BODY

MLÁDEŽNÍCKE VÝMENY

3 DNI PRE HRDINOV

MLADÍ BEZ NENÁVISTI

ANIMÁTOR ROKA

-->