Laparoskopická operácia žlčníka. Dámsky klub. I. časť. MuDr. Július Muranský