Obec Zemné

Názov spol.:Obec Zemné
Sídlo firmy:G. Czuczora 268, Zemné 941 22
E-mail:janos.bob@zemne.sk
Telefón:+421 35 6476 101
Web: tourinform-zemne.bizref.sk
IČO:00309371
DIČ:-
IČ DPH:-
Otvoriť mapu v novom okne

Slavnostné odovzdávanie obnovenej centrálnej časti obce Zemné 11.11.2015