Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne

Zmluvy 2022


Zmluva o vykonávaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
30. Marec 2022
Stiahnúť
Zmluva o spolupráci - Univerzita J. Selyeho
29. Marec 2022
Stiahnúť
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 20212073
17. Marec 2022
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠ Tôň
16. Marec 2022
Stiahnúť
Kúpna zmluva - Csizmadia 2022
07. Marec 2022
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie - Združ. maď. rod. na SR MŠ s VJM Tôň
23. Február 2022
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie -CSEMADOK
17. Február 2022
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie z rozpočtu obce Tôň - Slov. červený kríž
17. Február 2022
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tôň - Zdr. maď. rod. na SR ZŠ Zem. O.
17. Február 2022
Stiahnúť
Zmluva č. 01-2022-220-04-12 Lesy SR š. p.
18. Január 2022
Stiahnúť