Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne

Zmluvy 2021


Dodatok k Zmluve o nakl. s kom. odpadom č. 6 FCC
20. December 2021
Stiahnúť
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu SZIRÉN
10. December 2021
Stiahnúť
Kúpna zmluva -Kamberi
24. November 2021
Stiahnúť
Dohoda č. 21/14/010/31 ÚPSVR
04. November 2021
Stiahnúť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. O2.2-20150053
02. November 2021
Stiahnúť
Zmluva o poskytovaní verejných služieb SLOVANET
29. Október 2021
Stiahnúť
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve -Akzent BigBoard a.s.
13. Október 2021
Stiahnúť
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
23. September 2021
Stiahnúť
Dodatok č. 1 encare s.r.o.
07. September 2021
Stiahnúť
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
12. August 2021
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie Slovenský červený kríž
07. Júl 2021
Stiahnúť
Zmluva audit 2021
25. Jún 2021
Stiahnúť
Szerződés Szandi 26.6.2021 Zmluva
17. Jún 2021
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie CSEMADOK 2021
09. Jún 2021
Stiahnúť
Dodatok k Zmluve ORANGE SLOVENSKO a. s.
08. Jún 2021
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie ZŠ Zem. O. Združ. maď. rod. na SR
08. Jún 2021
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie ZŠ Združ.maď.rodičov na SR
04. Jún 2021
Stiahnúť
ZMLUVA O PRIPOJENí ODBERNéHO ELEKTRICKéHO ZARIADENIA
28. Máj 2021
Stiahnúť
Zmluva o spolupráci - Bodzianske Lúky
24. Máj 2021
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie MŠ -Združ. maď. rodičov na SR
13. Máj 2021
Stiahnúť
Zmluva o združenej dodávke elektriny -encare s.r.o.
03. Máj 2021
Stiahnúť
Zmluva - Neživotné poistenie
29. Apríl 2021
Stiahnúť
Zmluva o reklame SPP
27. Apríl 2021
Stiahnúť
Nájomná zmluva - Mlyn Aranka 2021-2024
21. Apríl 2021
Stiahnúť
Darovacia zmluva Tatra banka - Raiffeisen banka
14. Apríl 2021
Stiahnúť
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu SPP
30. Marec 2021
Stiahnúť
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
16. Marec 2021
Stiahnúť
Dodatok č.1 Západoslovenská distribučná, a.s.
19. Február 2021
Stiahnúť
Zmluva o posk. služby Houston s.r.o.
11. Február 2021
Stiahnúť
Zmluva SOLARPARK KOMÁRNO - Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Tôň
01. Február 2021
Stiahnúť
Dodatok č. 4 k zmluve o posk. nenávr. fin. príspevku
27. Január 2021
Stiahnúť
Poistná zmluva č. 8000356293 22.01.2021
26. Január 2021
Stiahnúť
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
25. Január 2021
Stiahnúť