Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne

Zmluvy 2020


Zmluva o zabezpečení externého manažmentu Windpark s.r.o.
30. December 2020
Stiahnúť
Kúpna zmluva Západoslovenská distribučná a. s. č. 200213-L13.0569.17.0001-KZ
18. December 2020
Stiahnúť
Zmluva WINDPARK KOMÁRNO 14.12.2020
17. December 2020
Stiahnúť
Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR
01. December 2020
Stiahnúť
Poistná zmluva č. 511085779
27. November 2020
Stiahnúť
Dohoda č. 20/14/010/52 ÚPSVR
18. November 2020
Stiahnúť
Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná a. s.
12. November 2020
Stiahnúť
Dohoda č. 20-14-54X-25 ÚPSVR
26. Október 2020
Stiahnúť
Správa z výkonu adm.fin.kontroly pred uzavr.dohody ÚPSVR
26. Október 2020
Stiahnúť
Kúpna zmluva Západoslovenská distribučná a.s.
26. Október 2020
Stiahnúť
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela AREAPLAN
26. Október 2020
Stiahnúť
Zmluva o návratnej fin. výpomoci posk. - Ministerstvo financií SR
29. September 2020
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie -Združ. maď. rodičov na SR -ZŠ Zem.Olča
11. September 2020
Stiahnúť
Nájomná zmluva Csemadok
13. August 2020
Stiahnúť
Zmluva o vykonávaní dohľadu nad prac. podmienkami - Public Health Consulting
04. August 2020
Stiahnúť
Zmluva o posk. kvalifikovaných dôveryhodných služieb
28. Júl 2020
Stiahnúť
Allianz - Súhrnný návrh poistnej zmluvy
09. Jún 2020
Stiahnúť
Zmluva AUDIT - Ľ.F.
09. Jún 2020
Stiahnúť
Zmluva o prenájme kopír. stroja C-Service
28. Máj 2020
Stiahnúť
Zmluva o posk. služ. v odpadovom hospodárstve ENVIROPOL
19. Máj 2020
Stiahnúť
Opatrenie ÚVZSR 6.5.2020
11. Máj 2020
Stiahnúť
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov MAS ZDŽO
10. Marec 2020
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie MO SČK 2020
06. Marec 2020
Stiahnúť
Dohoda o odvoze a spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu z rastlinnej výroby DREVOPROJEKT
26. Február 2020
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie 2020 Združenie maď. rodičov na SR -ZŠ
19. Február 2020
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie - Združ. maď. rodičov MŠ
24. Január 2020
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie Csemadok
20. Január 2020
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie - Reform. kresť. cirkev - Cirkevný zbor Tôň
16. Január 2020
Stiahnúť