Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne

Tlačivá / Stavebný úrad


Žiadosť o vydanie stanoviska
18. Jún 2019
Stiahnúť
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
18. Jún 2019
Stiahnúť
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
18. Jún 2019
Stiahnúť
Žiadosť o predĺženie platnosti oznámenia k ohláseniu
18. Jún 2019
Stiahnúť
Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla vzor
18. Jún 2019
Stiahnúť
Zápisy
18. Jún 2019
Stiahnúť
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby
18. Jún 2019
Stiahnúť
2019 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
18. Jún 2019
Stiahnúť
2019 Tlačivo Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
18. Jún 2019
Stiahnúť
2019 Tlačivo Žiadosť o SP
18. Jún 2019
Stiahnúť
2019 Prehlásenie - stavebný dozor
18. Jún 2019
Stiahnúť
2019 Ohlásenie stavebných úprav
18. Jún 2019
Stiahnúť
2019 Ohlásenie drobnej stavby
18. Jún 2019
Stiahnúť
2019 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
18. Jún 2019
Stiahnúť
2019 návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
18. Jún 2019
Stiahnúť
2019 Návrh na kolaudáciu stavby
18. Jún 2019
Stiahnúť
2019 K žiadosti o stavebné povolenie v zlúčenom konaní
18. Jún 2019
Stiahnúť
15. Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
18. Jún 2019
Stiahnúť
14. Doplnenie podania po prerušení konania
18. Jún 2019
Stiahnúť
13. Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skut. real. stavby § 104 SZ
18. Jún 2019
Stiahnúť