Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne

Zmluvy 2019


Dodatok č. 1 - Rekonštrukcia domu smútku - 05.11.2019
02. Apríl 2020
Stiahnúť
Zmluva - sprac. os. údajov - CK Slniečko - ZŠ
28. Január 2020
Stiahnúť
Zmluva o posk. fin. prostr. č. 143289 08U05 Environmentálny fond - Kalamitný výskyt komárov v obci Tôň
17. December 2019
Stiahnúť
Dodatok č. 1 Prevádzkovej zmluvy - KOMVaK a.s.
13. December 2019
Stiahnúť
Zmluva o úvere č. 20/016/19 PRIMA BANKA
12. December 2019
Stiahnúť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 01-04-2016 Rekonštrukcia domu smútku
06. December 2019
Stiahnúť
Zmluva o zájazde - CK Slniečko
29. November 2019
Stiahnúť
Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
25. November 2019
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie Csemadok 70. výročie
21. November 2019
Stiahnúť
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č. 5 FCC
19. November 2019
Stiahnúť
Dodatok č. 1 k Zmluve o posk. nenávr. fin. prísp. č. 074NR220058 - Pôdohosp. plat. agentúra
11. November 2019
Stiahnúť
Dohoda č.19/14/010/47 ÚPSVR
29. Október 2019
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie na podporu rozvoja športu 2019
04. Október 2019
Stiahnúť
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve WIFI pre Teba
01. Október 2019
Stiahnúť
Zmluva o dodanie tovaru VITAMIX ovocie-zelenina
26. September 2019
Stiahnúť
Dohoda č. 19/14/051/20 Absolventská prax
24. September 2019
Stiahnúť
Kúpna zmluva ELLI - ŠJ
20. September 2019
Stiahnúť
Kúpna zmluva PROJEKT-MARKET / ŠJ
20. September 2019
Stiahnúť
Szerződés SOLLERS PRINT KFT. Zmluva
16. September 2019
Stiahnúť
Zmluva o dodanie tovaru VITAMIX
10. September 2019
Stiahnúť
Zmluva o vykonávaní údržby verejnej zelene č. 1/2019-VZ
03. September 2019
Stiahnúť
Zmluva o spolupráci FCC 2019
26. Júl 2019
Stiahnúť
Zmluva o sponz. dare 2019 P.G.Trade
19. Júl 2019
Stiahnúť
Nájomná zmluva č. 4/2019 Imrich P.
16. Júl 2019
Stiahnúť
Magnólia- Dodatok č. 9 k Zmluve č. 23-2017
08. Júl 2019
Stiahnúť
Zmluva o posk. NFP č. 074NR220058 Pôdohosp. plat. agentúra
08. Júl 2019
Stiahnúť
Zmluva s Csillag Musical Bt. zo dňa 24.6.2019
01. Júl 2019
Stiahnúť
Zmluva PROJEKT Zlepšenie sociálnej infraštruktúry rekonštrukciou kultúrneho domu v obci Tôň
25. Jún 2019
Stiahnúť
Zmluva o posk. NFP - Wifi pre Teba
13. Jún 2019
Stiahnúť
Zmluva o audítorských služieb č. 2019/023 Ing. Ľudovít F.
04. Jún 2019
Stiahnúť
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja C-Service
24. Apríl 2019
Stiahnúť
Zmluva HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o. Projekt Rekonštrukcia kultúrneho domu
17. Apríl 2019
Stiahnúť
Dodatok č.7, č.8 k zmluve o platení úhr. za soc. službu MAGNÓLIA
10. Apríl 2019
Stiahnúť
Dodatok č.7, č.8 k zmluve č. 23-2017 o posk. soc. sl. MAGNÓLIA
10. Apríl 2019
Stiahnúť
Reblok a. s. Dodatok č. 1
02. Apríl 2019
Stiahnúť
SPP Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu
02. Apríl 2019
Stiahnúť
Zmluva IP HOME - Wifi pre Teba
11. Marec 2019
Stiahnúť
Magnólia - Dodatok č. 6
04. Marec 2019
Stiahnúť
Dohoda o ukončení zmluvy INKUBÁTOR KOMÁRNO - Rekonštrukcia obecného úradu
28. Február 2019
Stiahnúť
Zmluva SOLARPARK KOMÁRNO - Podpora rozvoja športu v obci Tôň
28. Február 2019
Stiahnúť
Zmluva o poskyt. dotácie 2019 - SČK
27. Február 2019
Stiahnúť
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby-Szirén
27. Február 2019
Stiahnúť
Zmluva o poskyt. dotácie 2019 MŠ Tôň
26. Február 2019
Stiahnúť
Zmluva o umeleckom výkone - Maškárny ples
21. Február 2019
Stiahnúť
Dohoda č. 19/14/52A/22 ÚPSVR
21. Február 2019
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠ s VJM Ferenca Móru Z. Olča
20. Február 2019
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie 2019 Csemadok
18. Február 2019
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie 2019 - Reform. kresť. cirkev na Slov., Cirk. zbor Tôň
15. Február 2019
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie 2019 - ZŠ Tôň - Združenie maď. rodičov na SR
15. Február 2019
Stiahnúť
Zmluva SOLARPARK KOMÁRNO - Wifi pre Teba v obci Tôň
13. Február 2019
Stiahnúť
Zmluva - Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná na O.
11. Február 2019
Stiahnúť