Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne

Verejné vyhlášky - Oznámenia


Oznámenie o uložení doporučenej zásielky č. OCUTON-S2022/00174
25. Júl 2022
Stiahnúť
Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti T.Cs.
27. Jún 2022
Stiahnúť
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ s VJM
25. Máj 2022
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky č. OCUTON-S2022-00127
18. Máj 2022
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky 6Csp/83/2021-213
20. Apríl 2022
Stiahnúť
Oznámenie o ulož. doporuč. zásielky Andrea D. 7.3.2022
08. Marec 2022
Stiahnúť
Oznámenie o ulož. zásielky A.D.
02. Marec 2022
Stiahnúť
Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu -Územný plán reg. NR kraja
12. Január 2022
Stiahnúť
Oznámenie o ulož. doporuč. zásielky Andrea D.
03. Január 2022
Stiahnúť
Verejná vyhl. o ozn. ulož. písomnosti T.V.
29. December 2021
Stiahnúť
Verejná vyhláška o oznámení miesta ulož. písomnosti M.F.
20. December 2021
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky A.D.
17. December 2021
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky A.D.
09. December 2021
Stiahnúť
Oznámenie o ulož. doporuč. zásielky Andrea D.
09. November 2021
Stiahnúť
Oznámenie o výsledku OVS
29. Október 2021
Stiahnúť
Oznámenie o strategickom dokumente - verejná vyhláška
25. Október 2021
Stiahnúť
Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027
25. Október 2021
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky D.A
15. Október 2021
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky 13.09.2021
13. September 2021
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky A.D.
07. September 2021
Stiahnúť
Slovenská elektrizačná prenosová sústava kolaudačné rozhodnutie
16. August 2021
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky T.Sz.
12. August 2021
Stiahnúť
Oznámenie o ulož. doporuč. zásielky Vivien F.
27. Júl 2021
Stiahnúť
Oznámenie o ulož. doporuč. zásielky A.D.
26. Júl 2021
Stiahnúť
Oznámenie o ulož. doporuč. zás. V.F.
02. Júl 2021
Stiahnúť
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
23. Jún 2021
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky V.F.
31. Máj 2021
Stiahnúť
Oznámenie o zač. kolaudačného konania -2x 400kV vedenie
31. Máj 2021
Stiahnúť
Oznámenie o ulož. doporuč. zásielky 30.04.2021
30. Apríl 2021
Stiahnúť
Oznámenie o ulož. doporuč. zás. Tamás Sz.
22. Apríl 2021
Stiahnúť
Upovedomenie o ďalších trovách exekúcie N.L.
09. Marec 2021
Stiahnúť
Oznámenie T. Sz.
02. Marec 2021
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky A.D.
17. Február 2021
Stiahnúť
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti K & S a.s.
10. Február 2021
Stiahnúť
Oznámenie o ulož. doporuč. zásielky č. 10Csp/156/2020-67
22. December 2020
Stiahnúť
Oznámenie o ulož. doporuč. zásielky č. 17Csp/137/2020-84
22. December 2020
Stiahnúť
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti T.V.
16. December 2020
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky Vivien F.
01. December 2020
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky Andrea D.
20. Október 2020
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky Vivien F.
06. Október 2020
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zás. Štefan P. 15.5.2020
15. Máj 2020
Stiahnúť
Verejná vyhláška ZSDIS Bratislava
27. Apríl 2020
Stiahnúť
Oznámenie o začatí schvaľovacieho konania dokumentácie ochrany prírody a krajiny
16. Apríl 2020
Stiahnúť
Oznámenie o uložení dop. zásielky - Ján L. 07042020
07. Apríl 2020
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky Š. P.
27. Február 2020
Stiahnúť
Verejná vyhláška - Západoslovenská distribučná a. s.
21. Február 2020
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Štefan P.
02. Január 2020
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky Vivien F.
29. November 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Ján.L.
27. November 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Štefan P.
20. November 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Melinda F.
13. November 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Tímea V.
08. Október 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Jozef K.
08. Október 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Štefan P.
19. September 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky J.L.
13. September 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky Alexander Sz.
21. August 2019
Stiahnúť
Verejná vyhláška o ozn. miesta ulož. písomnosti Sidónia L.
24. Máj 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky Melinda F.
29. Apríl 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky Ján L.
19. Marec 2019
Stiahnúť
Verejná vyhl. o ozn. ulož. písomnosti - hirudo s.r.o.
13. Marec 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporuč. zásielky - Jozef K.
04. Marec 2019
Stiahnúť
Oznámenie Vivien F.
11. Február 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení dop. zásielky J. L.
05. Február 2019
Stiahnúť
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky T. V.
23. Január 2019
Stiahnúť
Verejná vyhláška Ľ. L. č. 102577854/2018
17. December 2018
Stiahnúť
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti S. Sz.
29. Október 2018
Stiahnúť