Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne

Zmluvy 2018


Dodatok k Nájomnej zmluve zo dňa 12.02.2015
21. December 2018
Stiahnúť
Zmluva o sprac. os. údajov kamerovým systémom SLOVANET
19. December 2018
Stiahnúť
Dodatok č. 1 k Zmluve o posk. dotácie ŠK Fénix
12. November 2018
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 4. k zmluve č. 23/2017
26. Október 2018
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 3. k zmluve č. 23/2017
26. Október 2018
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 4 k zmluve o platení úhrady za soc. službu
26. Október 2018
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 3 k zmluve o platení úhrady za soc. službu
26. Október 2018
Stiahnúť
Dohoda č. 18/14/012/26 ÚPSVR
22. Október 2018
Stiahnúť
Dohoda č. 18/14/010/63 ÚPSVR
22. Október 2018
Stiahnúť
Előadóművészi szerződés - Zmluva
19. Október 2018
Stiahnúť
Zmluva o spolupráci FCC Slovensko 2018
09. Október 2018
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie Ref. kresť. cirkev 2018 M. A. de Ruyter
06. September 2018
Stiahnúť
Zmluva o vzájomnej spolupráci T-KOVOSTAV s.r.o. 2018
20. August 2018
Stiahnúť
Zmluva o vzájomnej spolupráci Motorest bar s.r.o. 2018
20. August 2018
Stiahnúť
Zmluva o sponzorskom dare P.G.Trade 2018
20. August 2018
Stiahnúť
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve parc. č. 171/18.pdf
02. August 2018
Stiahnúť
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve parc. č. 42
02. August 2018
Stiahnúť
Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol. s r. o.
23. Júl 2018
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 4. k zmluve č. 23-2017
10. Júl 2018
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 3. k zmluve č. 23-2017
10. Júl 2018
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za soc. službu
10. Júl 2018
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 3 k zmluve o platení úhrady za soc. službu
10. Júl 2018
Stiahnúť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2018/024
14. Jún 2018
Stiahnúť
Zmluva o pripojení INTERNET AP-Networks s.r.o.
05. Jún 2018
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tôň pre SČK, US KN
31. Máj 2018
Stiahnúť
Dohoda 18-14-054-118 NP REŠTART-opatrenie č. 2 - §54 ods.1 písm. a-1
28. Máj 2018
Stiahnúť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien-Západoslovenská distribučná a.s.
28. Máj 2018
Stiahnúť
Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18-2018 Z.z.
25. Máj 2018
Stiahnúť
Műsor megrendelő - Objednávka programu
20. Apríl 2018
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie - MŠ 2018
20. Apríl 2018
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie Zdr. maď. rodičov na Slov. ZŠ Zem.O.
17. Apríl 2018
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie Zdr. maď. rodičov na Slovensku 2018
16. Apríl 2018
Stiahnúť
Dohoda č. 18/14/50j/8 od 01.05.2018
10. Apríl 2018
Stiahnúť
1669_dohoda-c.-18-14-50j-8-od-01.05.2018.pdf
10. Apríl 2018
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie Csemadok 2018
06. Apríl 2018
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie ŠK Fénix 2018
03. Apríl 2018
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie 2018 - Miesiželezo
27. Marec 2018
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie z rozpočtu 2018 - Ref. kresť. cirkev, Cirk. zbor Tôň
19. Marec 2018
Stiahnúť
Zmluva o posk. dotácie z rozpočtu 2018 - Slov. Fed. KEMPO
19. Marec 2018
Stiahnúť
Kúpna zmluva č. 01/2018 - Vargová
28. Február 2018
Stiahnúť
Zmluva č. NR152445 RECobal s.r.o.
30. Január 2018
Stiahnúť
Nájomná zmluva č. 1/2018 - Csémy
08. Január 2018
Stiahnúť
Prevádzková zmluva - KOMVaK
05. Január 2018
Stiahnúť