Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne

Zmluvy 2017


Zmluva Blackhawk Security s. r. o.
08. Január 2020
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 6 k Zmluve č. 21/2013
26. Október 2018
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 4. k Zmluve zo dňa 06.06.2013
26. Október 2018
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 1 k zmluve 23/2017
26. Október 2018
Stiahnúť
Magnólia Dodatok č. 1 k zmluve o platení úhrady za soc. službu
26. Október 2018
Stiahnúť
Magnólia Zmluva č. 6/2017
26. Október 2018
Stiahnúť
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 01/2015 zo dňa 31.08.2017
20. Jún 2018
Stiahnúť
Zmluva č. 6/2017 - Magnólia/Ch.O.
19. Marec 2018
Stiahnúť
Dodatok č. 1, č. 2, Magnólia
22. Január 2018
Stiahnúť
Zmluva - Škola v prírode
07. December 2017
Stiahnúť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo o posk. podn. poradenstva CONFIDENCE PARTNER
28. November 2017
Stiahnúť
Zmluva o kontrolnej činnosti ECOTEC
27. November 2017
Stiahnúť
Prehľad rozpočt. nákl. - Rekonštrukcia KD - DARTON
24. November 2017
Stiahnúť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Domu smútku - WINDPARK
24. November 2017
Stiahnúť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia KD - WINDPARK Komárno
24. November 2017
Stiahnúť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia KD - Darton
24. November 2017
Stiahnúť
Rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku - Stabac
20. November 2017
Stiahnúť
Zmluva - Rekonštrukcia domu smútku - Stabac
20. November 2017
Stiahnúť
Dodatok č. 3 k zmluve o posk. nenávr. fin. prísp.
20. November 2017
Stiahnúť
Dodatok ZSE
19. November 2017
Stiahnúť
DOHODA č. 17/14/010/47 - ÚPSVaR
03. November 2017
Stiahnúť
Dodatok - Slovak Telecom
13. Október 2017
Stiahnúť
FCC Zmluva o spolupráci
19. September 2017
Stiahnúť
Zmluva o sponzorskom dare P.G.Trade
25. August 2017
Stiahnúť
Zámenná zmluva - Szikonyová
16. August 2017
Stiahnúť
Dodatok č. 1 Magnólia, Chuchútová
16. August 2017
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí NFP
07. August 2017
Stiahnúť
Zmluva - Festivitas s.r.o.
04. August 2017
Stiahnúť
Zmluva o dielo
01. August 2017
Stiahnúť
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
01. August 2017
Stiahnúť
Kúpna zmluva č. 01/2017 (Bölcsová Viola rod. Bölcsová
17. Júl 2017
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie - Miesiželezo
12. Júl 2017
Stiahnúť
Zmluva č. 6-2017 Magnólia
04. Júl 2017
Stiahnúť
DOHODA č. 11§ 52a 2017
28. Jún 2017
Stiahnúť
Chuchútová
27. Jún 2017
Stiahnúť
Dodatok č. 1 - k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
23. Jún 2017
Stiahnúť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Rekonštrukcia OCÚ STABAC
05. Jún 2017
Stiahnúť
Poistná zmluva ostatných budov obce
06. Jún 2017
Stiahnúť
Poistná zmluva Obecný úrad
06. Jún 2017
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie Ref. kresť. cirkev
31. Máj 2017
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie Združ. maď. rodičov na Slov. ZŠ Zem.O.
28. Apríl 2017
Stiahnúť
Zmluva o posk. audítorských služieb
28. Apríl 2017
Stiahnúť
SPP - Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
05. Apríl 2017
Stiahnúť
Dohoda č. 16-§50j-NS 2017
24. Marec 2017
Stiahnúť
Dohoda č.6-§52a-2017
24. Marec 2017
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Fénix
17. Marec 2017
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie Združ. maď. rodičov na Slov. MŠ
17. Marec 2017
Stiahnúť
Zmluva o dielo Inkubátor
10. Marec 2017
Stiahnúť
1303_zmluva-o-dielo-inkubator_-obec-ton.pdf
10. Marec 2017
Stiahnúť
Zmluva o dielo Ton externý manažment
10. Marec 2017
Stiahnúť
Príkazná zmluva č. 01-2017
10. Marec 2017
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie Združ. maď. rodičov na Slov. ZŠ
03. Marec 2017
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie MOSČK
02. Marec 2017
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie Slov. Fed. Kempo
02. Marec 2017
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie Csemadok
01. Marec 2017
Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
20. Február 2017
Stiahnúť
Dodatok k Zmluve o nakl. s kom. odpadom
20. Február 2017
Stiahnúť
1280_zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku.pdf
20. Február 2017
Stiahnúť
Zmluva o uložení komunálneho odpadu - Obec Tôň
03. Február 2017
Stiahnúť
Nájomná zmluva č. 2-2017
03. Február 2017
Stiahnúť
Zmluva - Poľovnícke združenie Bažant
31. Január 2017
Stiahnúť
Zmluva - Agrárinovačné Centrum n. o.
25. Január 2017
Stiahnúť
Dodatok STABAC spol.s.r.o.
25. Január 2017
Stiahnúť
Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - ZŠ
10. Január 2017
Stiahnúť
Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - MŠ
10. Január 2017
Stiahnúť
Zmluva o sponzorskom dare
10. Január 2017
Stiahnúť
Prima Banka - zmluva
05. Január 2017
Stiahnúť