Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne

Informácie - Obec Tôň


Zámer zámeny pozemkov
09. November 2023
Stiahnúť
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín - Obec Trávnik
28. Júl 2023
Stiahnúť
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkov
06. Október 2021
Stiahnúť
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Tôň 18.3.2021
18. Marec 2021
Stiahnúť
Oznámenie o začatí správneho konania - Obec Lipové z 12.3.2020
02. Apríl 2020
Stiahnúť
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2019
27. Február 2020
Stiahnúť
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2018
28. Február 2019
Stiahnúť
Informácie - výrub - Irena Sz.
01. Október 2018
Stiahnúť
Stavebné povolenie - verejná vyhláška č. 10255-2018-007
01. Október 2018
Stiahnúť
Oznámenie o začatí staveb. konania
04. September 2018
Stiahnúť
Oznámenie o začatí stavebného konania - verejnou vyhláškou
22. August 2018
Stiahnúť
Zámer predaja časti pozemku č. 42
12. Júl 2018
Stiahnúť
Zámer predaja časti pozemku č. 171/18
12. Júl 2018
Stiahnúť
Výzva na prekladanie cenovej ponuky
18. Máj 2018
Stiahnúť
Verejná vyhláška - Daňový úra - E.A.
27. Apríl 2018
Stiahnúť
Verejná vyhláška - Daňový úrad - hirudo
27. Apríl 2018
Stiahnúť
Informácie - výrub - Nitriansky samosprávny kraj
27. Marec 2018
Stiahnúť
ZNH Tôň ZD výzva
26. Marec 2018
Stiahnúť
Výkaz výmer na zverejnenie ZD
26. Marec 2018
Stiahnúť
PD na zverejnenie ZD
26. Marec 2018
Stiahnúť
Informácie - výrub - MACH HYDINA BUDMERICE
07. Marec 2018
Stiahnúť
Informácie-Výrub- Gajdoš-Consulting Engineers
07. Marec 2018
Stiahnúť
Informácie - Výrub - Molnár
07. Marec 2018
Stiahnúť
Informácie - výrub - Banková
26. Február 2018
Stiahnúť
Informácie - Výrub-Halász
21. Február 2018
Stiahnúť
Zámer predaja - Mgr. Polák
09. Február 2018
Stiahnúť
Informácie - výrub - Pusztaiová
09. Február 2018
Stiahnúť
Zámer predaja - Vargová
05. Február 2018
Stiahnúť
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - ZSD
08. Január 2018
Stiahnúť
Verejná vyhláška zo dňa 10.11.2017
14. November 2017
Stiahnúť
Výzva na predloženie ponuky
09. November 2017
Stiahnúť
Oznámenie o havarijnej rozkopávke
12. September 2017
Stiahnúť
Verejná vyhláška Západoslovenská distribučná a.s.
24. August 2017
Stiahnúť
Územné rozhodnutie - verejná vyhláška
31. Júl 2017
Stiahnúť
Výberové konanie (zo dňa 24.05.2017)
17. Júl 2017
Stiahnúť
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
17. Júl 2017
Stiahnúť
Informácia o možnosti používania jazyka národnej menšiny
23. Jún 2017
Stiahnúť
Zámer zámeny nehnuteľnosti
23. Jún 2017
Stiahnúť
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce
23. Jún 2017
Stiahnúť
Oznámenie o začatí správneho konania Obec Lipové
12. Marec 2017
Stiahnúť
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jerná kampaň 2017
10. Marec 2017
Stiahnúť
Oznámenie o začatí správneho konania
23. Február 2017
Stiahnúť
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2017
27. Január 2017
Stiahnúť
Harmonogram vývozu separovaného odpadu v obci Tôň
27. Január 2017
Stiahnúť
oznámenie o začatí správneho konania - Keszegh Tibor
26. Január 2017
Stiahnúť
Oznámenie o začatí konania-výrub stromu
25. Január 2017
Stiahnúť
Výzva - západoslovenská distribučná a.s.
23. Január 2017
Stiahnúť
Návrh Rozpočet 2017-2019
22. November 2016
Stiahnúť
Návrh Rozpočet 2017
22. November 2016
Stiahnúť
Informácie o začatých správnych konaniach
02. November 2016
Stiahnúť