Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská cesta 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne

Všeobecne záväzné nariadenie


Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 3/2009
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 3/2010
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 9/2008
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň o dani za psa č. 2/2010
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 1/2009
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 7/2008
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 6/2008
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 10/2008
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 2/2009
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 12/2008
18. Máj 2016
Stiahnúť
995_vzn6.pdf
18. Máj 2016
Stiahnúť
994_vzn6.pdf
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 8/2008
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 4/2009
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 2/2008
18. Máj 2016
Stiahnúť
988_vzn1.pdf
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň o dani z nehnuteľností č. 1/2012
18. Máj 2016
Stiahnúť