NH FARMA s.r.o.

Názov spol.:NH FARMA s.r.o.
Sídlo firmy:209, Mostová 925 07
E-mail:nhfarma@gmail.com
Telefón:0904608913
Web: nhfarma.bizref.sk
IČO:47055430
DIČ:2023720776
Otvoriť mapu v novom okne

Aktuality


Zlepšenie podmienok v chove ošípaných, zvyšovanie tvorby pridanej hodnoty v živočíšnej výrobe

Zverejnené:Vestník verejného obstarávania č. 175/2013 - 7.9.2013, zn. 15244 - WYT Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk "Ostatné" Dátum otvárania predmetných častí ponúk:26.09.2013 Dátum uverejnenia tejto informácie:25.09.2013