NH FARMA s.r.o.

Názov spol.:NH FARMA s.r.o.
Sídlo firmy:209, Mostová 925 07
E-mail:nhfarma@gmail.com
Telefón:0904608913
Web: nhfarma.bizref.sk
IČO:47055430
DIČ:2023720776
Otvoriť mapu v novom okne

Aktuality


Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá"

7.6.2013 o 08:00 hod


Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje spoločnosť NH FARMA s.r.o. na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informáciu o dátumu otvárania príslušnej časti ponúk, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, a ďalšie všeobecné informácie. Profil verejného obstarávateľa Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: NH FARMA s.r.o. IČO:47055430 Kontaktné osoby: Mgr. Helena Halászová, Norbert Halász Sídlo: Obec: Mostová PSČ: 925 07 Ulica: Číslo:209 Kontakt: tel.: +421904608913 fax: +421 e-mail: nhfarma@gmail.com Internetová adresa URL: nhfarma.bizref.sk Zákazka: „Veľké Úľany – odbahnenie mŕtveho ramena Čiernej vody za účelom zriadenia chovných rybníkov“ Uverejnené vo Vestníku VO č. 86/2013 - 03.05.2013 zn. 6945 – WYP Informácia o dátume otvárania príslušnej časti ponúk Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" – 22.5.2013 o 10:15 hod.