Zasvätenie do Reiki I., II. a Master stupňa

Čo je Reiki?

„Reiki“ je japonské slovo, význam slova je: univerzálna životodarná energia. Každý z nás má Reiki energiu. Čo však odlišuje Reiki od ostatných liečebných metód je zosúladzovací proces (poznáme aj pod pojmom zasvätenie), s ktorým sa učiaci stretáva na jednotlivých Reiki stupňoch. Osoba, ktorá dostane zasvätenie, prežije jemné zosúladenie starodávneho procesu fyzického aj éterického tela. Otvoria sa určité centrá (čakry), aby sa tým väčšie množstvo univerzálnej energie mohlo preniknúť a to udržať na potrebnej vibračnej úrovni. Je dôležité, že Reiki energiu človek nikdy nedáva, ale ju poskytuje cez kanál.

Bezvýhradne najväčšou prednosťou Reiki energie, že dáva priestor na samoliečenie. Tieto liečenia sú zvlášť účinné metódy a pomáhajú k úplnej relaxácii, zbavenia sa stresu. Zosilní životnú energiu v tele, ktorá následne pomáha zharmonizovať hmotné a éterické telá. Samoliečenie nám pomáha aj v tom, aby sme dokázali uvoľniť zadržané emócie a rozpustiť energetické bloky.

Reiki nie je náboženstvo, nemá doktríny, alebo osobité vierovyznanie, svetonázor. V skutočnosti je to starodávne učenie, ktoré stáročia bolo skryté, pokým ho Dr. Usui neobjavil znova medzi tibetskými sutrami.

 

Učivo kurzu Univerzálneho Reiki 1

- princíp činnosti Reiki energie;
- určnie čakier, ich umiestnenie na tele, ich čistenie Reiki energiou;
- harmonizovanie dráh spájajúce jednotlivé čakry;
- ako používať Reiki na sebe;

- kompletný postup liečenia iných;

- používanie kryštálov a polodrahokamov s Reiki energiou;

- potrebný materiál a certifikát o absolvovaní kurzu.

 

Učivo kurzu Univerzálneho Reiki 2

- opakovanie učiva kurzu Univerzálne Reiki 1;
- symboly Reiki a ich aplikácia;

- možnosť prenášať energiu na diaľku;

- potrebný materiál a certifikát o absolvovaní kurzu.

 

Učivo kurzu Reiki Master

- opakovanie učiva kurzu Univerzálne Reiki 1 a 2;

- Master symboly Reiki a ich aplikácia;

- potrebný materiál a certifikát o absolvovaní kurzu.

 

Každý kurz Reiki je ukončený zasvätením, v dôsledku ktorého sa účeň stáva sprostredkovateľom a kanálom Reiki energie.

Zasvetenie zabezpečuje ochranu!