TTIP - Trnava Industrial Park

Názov spol.:Mesto Trnava
Sídlo firmy:Hlavná 1, Trnava 917 01
E-mail:viera.vancova@trnava.sk
Telefón:033 323 63 82
Web: priemyselnypark-trnava.bizref.sk
IČO:00313114
DIČ:2021175728
Otvoriť mapu v novom okne

Kontakty


TTIP - Trnava Industrial Park

TTIP - Trnava Industrial Park

MsÚ Trnava, Hlavná ulica 5, Trnava 917 01
Ing. Viera Vančová, PhD.
Manažérka parku
viera.vancova@trnava.sk, 0917 792 185


Správca Mestského priemyselného a technologického parku – možnosť nahlásenia obhliadky

Správca Mestského priemyselného a technologického parku – možnosť nahlásenia obhliadky

MsÚ Trnava, Hlavná ulica 5, Trnava 917 01
Kamil Vaňa

kamil.vana@trnava.sk, 0918 897 150


Odbor priemyselného parku a inovačných procesov

Odbor priemyselného parku a inovačných procesov

MsÚ Trnava, Hlavná ulica 5, Trnava 917 01
Mgr. Simona Jaššová
Obchodný referent
simona.jassova@trnava.sk, 033 3236 384