Mäsofarm Bartalos - mäso, bitúnok, predaj mäsových výrobkov

Názov spol.:Mäsofarm Bartalos spol. s r. o.
Sídlo firmy:Sap 215, Sap 930 06
E-mail:masobartalos@gmail.com
Telefón:00421 905 631 998
Web: masofarmbartalos.bizref.sk
IČO:47738995
DIČ:2024063745
IČ DPH:SK2024063745
Výpis z OR OS Trnava, vl. č.: 34244/T
Otvoriť mapu v novom okne

Ochutnajte si aj kyslé zaváraniny