Alternatívna medicína Komárno

Názov spol.:Mária Seböková
Ordinácia:Kossúthovo nám. Tržnica /1. posch., č.139/, Komárno 945 01
E-mail:liecebne.centrum@gmail.com
Telefón:00421 908 718 492
Web: alternativnamedicina.bizref.sk
IČO:40527328
DIČ:1027314706
IČ DPH:-

DIAGNOSTIKA

DIAGNOSTIKA