Kontaktné údaje


ARVET veterinárna ambulancia Gabčíkovo

ARVET veterinárna ambulancia Gabčíkovo

Medzijarky 988/21, Gabčíkovo 930 05
MVDr. Arpád Csörgő - ARVET
csorgo.arpad@gmail.com, 00421 905 124 234
IČO: 37988409 DIČ: 1029537960 IČ DPH: SK1029537960 Číslo osvedčenia KVL SR: 1345