MÄSOCENTRUM Kovács

Názov spol.:MÄSOCENTRUM, s.r.o.
Sídlo firmy:Komárňanská 3, Veľký Meder 932 01
E-mail:masocentrum@gmail.com
Telefón:0905 607 780
Web: masocentrum.bizref.sk
IČO:36237736
DIČ:2020199896
IČ DPH:SK2020199896

Otváracie hodiny(od 1.júna)


Pondelok6:00-12:00
Utorok6:00-18:00
Streda6:00-18:00
Štvrtok6:00-18:00
Piatok6:00-18:00
Sobota6:00-12:00
Nedeľavoľný deň