MÄSOCENTRUM Kovács

Názov spol.:MÄSOCENTRUM, s.r.o.
Sídlo firmy:Komárňanská 3, Veľký Meder 932 01
E-mail:masocentrum@gmail.com
Telefón:0905 607 780
Web: masocentrum.bizref.sk
IČO:36237736
DIČ:2020199896
IČ DPH:SK2020199896


Facebook

Kontakty

Výroba

tel:
0908 731 264

Predajňa

tel:
031/555 25 42