Lívia Solymos - úradné a neúradné preklady, súdne preklady, maďarské preklady

Názov spol.:Lívia Solymos
Sídlo firmy:Vodáreňská 629/12, Šamorín 931 01
E-mail:ylossro@gmail.com
Telefón:00421 918 396 563
Web: preklady.bizref.sk
IČO:35284340
DIČ:1038703303
Okr. úrad DS, č. živn. registra: 201-12366
Otvoriť mapu v novom okne


Odbory prekladateľských služieb:

Mám skúsenosti s prekladom odborných textov z nasledovných odborov:

právo - osobné doklady, sobášne, rodné a úmrtné listy, potvrdenia o návšteve školy, vysvedčenia, certifikáty, vysokoškolské diplomy, súdne dokumenty, súdne rozhodnutia atď.

ekonomika - dodávateľské zmluvy, kúpno-predajné zmluvy, zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, výpisy z OR, výpisy z registra trestov, nájomné zmluvy, účtovné závierky, daňové priznania a ďalšie dokumenty a texty obchodného a marketingového charakteru

webové stránky

Prekladám aj návody, obchodnú korešpondenciu, abstrakty k diplomovým prácam a pod. na základe požiadaviek klientov.

Cena prekladov

Základná cena 1 normostrany:

Kontaktujte ma emailom alebo telefonicky a rada Vám pošlem cenovú ponuku.

Pri expresných prekladoch (do 24 hodín) si účtujem 50% príplatok.

Pri zmluvne dohodnutej obchodnej spolupráci ponúkam na úradné a odborné preklady zľavu až do výšky 10%.

Slovenčina, maďarčina

Kontaktný formulár

Kontakty

Lívia Solymos

Adresa kancelárie

00421 918 396 563
ylossro@gmail.com

Lívia Solymos

Fakturačná adresa

00421 918 396 563
ylossro@gmail.com