Lívia Solymos - úradné a neúradné preklady, súdne preklady, maďarské preklady Šamorín

Názov spol.:Lívia Solymos
Lívia Solymos:Hlavná ul. 66 (II. posch., kancelária spoločnosti YLOS s.r.o.), Šamorín 931 01
E-mail:ylossro@gmail.com
Telefón:00421 918 396 563
Web: preklady.bizref.sk
IČO:35284340
DIČ:1038703303
Okr. úrad DS, č. živn. registra: 201-12366
Otvoriť mapu v novom okne

Kontaktný formulár