Odstraňovanie stavov po vlámaní

Odstraňovanie stavov po vlámaní