KONTAKTY


ELESKO Restaurant

ELESKO Restaurant

Partizánska 2275, Modra 900 01
Prevádzka
GPS súradnice : s48.35990v17.33229
peter.toth@elesko.sk, +421 911 710 080
Obchodný register / Živnostenský register (číslo): Pezinok, č. živnostenského registra: 130-24673


LE&TO, s.r.o.

LE&TO, s.r.o.

Partizánska 2275, Modra 900 01
Fakturačná adresa
peter.toth@elesko.sk, +421 905 704 873
Obchodný register / Živnostenský register (číslo): Pezinok, č. živnostenského registra: 130-24673 IČO: 50337815 DIČ: 2120287059 IČ DPH: SK2120287059