Klíma Rákász - Klimatizácia, montáž klimatizačných zariadení

Názov spol.:Zsolt Rákász
Sídlo firmy:1209, Trstice 925 42
E-mail:rakasz.zsolt@gmail.com
Telefón:0905 573 703
Web: klimarakasz.bizref.sk
IČO:43566383
DIČ:
Okresný úrad Galanta, č. živn. registra: 220-23812
Otvoriť mapu v novom okne

Moje referencie


Montáž klimatizácie

Objednávateľ / Partner: Mgr. Katarína Fábríková
Kontakt: fabrik.kati@post.sk, 0908539439
Dátum realizácie: 18.06.2013

Montáž klimatizačného zariadenia Samsung Inverter 2,5 kW v Trsticiach.


Klimatizácia pre firmu

Objednávateľ / Partner: VF Project & Marketing s.r.o.
Kontakt: info@vfpm.sk, 0917493264
Dátum realizácie: Máj 2011

V máji 2011 som riešil dodávku a montáž klimatizácií značky Samsung Inverter 5 kW pre firmu VFPM


Dodanie a montáž

Objednávateľ / Partner: András Fitos
Kontakt: andras.fitos@gmail.com, 0907444859
Dátum realizácie: Júl 2012

V júli 2012 som riešil dodávku a montáž klimatizácie značky Samsung Inverter 3,5 kW pre rodinu Fitosovích.