Klíma Rákász - Klimatizácia, montáž klimatizačných zariadení

Názov spol.:Zsolt Rákász
Sídlo firmy:1209, Trstice 925 42
E-mail:rakasz.zsolt@gmail.com
Telefón:0905 573 703
Web: klimarakasz.bizref.sk
IČO:43566383
DIČ:
Okresný úrad Galanta, č. živn. registra: 220-23812
Otvoriť mapu v novom okne

Zabudované chladničky Dunajská Streda, Galanta

Zabudované chladničky Dunajská Streda, Galanta