Najmodernejší a najžiadanejší typ brány. Možné montovať aj do otvoru, zarovno s vonkajšou fasádou. Momentálne takúto možnosť ponúka len firma Hörmann.