GEOMAT - geodet Galanta

Názov spol.:Karol Janda - GEOMAT
Sídlo firmy:Vajanského 873/9, Galanta 92401
E-mail:janda.karol@gmail.com
Telefón:0905 336 866
Web: geodet-galanta.bizref.sk
IČO:32352522
DIČ:1031086397
Číslo živn.registra: 202-8003, okresný úrad Galanta
Otvoriť mapu v novom okne


Geometrické plány

Geodetické služby

Vybavíme za Vás

Vysoká presnosť

Geometrické plány

-na rozostavanú stavbu

-na kolaudáciu stavby

-na oddelenie časti pozemku

-na právne usporiadanie pozemku

-na obnovenie pôvodného KN-E pozemku

-na zriadenie vecného bremena 

Vybavíme Vám

-spísanie zmlúv,znalecké posudky,

-Orientačné ceny niektorých geodetických prác:

-geometrický plán na vecné bremeno od 200 eur

-geometrický plán na stavbu,oddel.pozemku o KN-C stav od 230 eur

-geometrický plán na právne uspor.pozemkov KN-E stav od 300 eur

-vytýčenie hraníc pozemku podľa podkladov-vektorový  od 150 eur, rastrový od 250 eur

-vytýčenie rod.domu podľa projektu od 80 eur

-zameranie a spracovanie adresného bodu od 35 eur

Obráťte sa na nás

-potrebujete vedieť,kde sú hranice pozemku-vytýčime ich

-potrebujete vytýčiť novostavbu

-potrebujete vedieť,kde sa nachádza určitý pozemok alebo opačne kto vlastní     určitý pozemok.

-potrebujete vedieť,či máte svoj dom,pozemok v katastri v poriadku

-či máte svoj dom evidovaný alebo zakreslený v katastri.

Zverte váš pozemok odborníkom

Vytýčenie hraníc pozemku

Neváhajte a napíšte nám

Zverte váš pozemok odborníkom

Vytýčenie hraníc pozemku

Neváhajte a napíšte nám

-->