Kancelárske stoličky Trnava, kovový nábytok, skartátory, skartovače

Názov spol.:Kancelárske stoličky Trnava
Sídlo firmy:Trnava 1, Trnava 917 01
E-mail:kancelarskestolicky-trnava@bizref.sk
Telefón:031 550 98 23, 0905 823 594
Web: kancelarskestolicky-trnava.bizref.sk
IČO:35803916
DIČ:2020235536
IČ DPH:SK2020235536

OBCHODNÉ PODMIENKY