KUBING s.r.o. - architektonické a inžinierske služby

Názov spol.:KUBING s.r.o.
Kancelária:Dunajské Nábrežie 39/9, Komárno 94501
E-mail:kubingsro@gmail.com
Telefón:+421 (0) 903 457 268
Web: kubingsro.bizref.sk
IČO:36733482
DIČ:2022312468
IČ DPH:SK2022312468
Otvoriť mapu v novom okne

Moje referencie


Zberný dvor a kompostáreň Zlatná na Ostrove

Objednávateľ / Partner: Obec Zlatná na Ostrove
Kontakt: aranyoskh@stonline.sk, 0908 784 349
Dátum realizácie: 10.2011

Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Zberný dvor slúži na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov.


Rekonštrukčné práce - rybník Čechy

Objednávateľ / Partner: Firma Orémusz, Nové Zámky
Kontakt: oremusz@oremusz.eu, 035 6400439
Dátum realizácie: 04.2011

Navrhované objekty rybného hospodárstva slúžia na účely hospodárskeho chovu rýb ako poľnohospodárska činnosť investora


Šahy - Preseľany, Rekultivácia sládky odpadov

Objednávateľ / Partner: Mesto Šahy
Kontakt: sahy@sahy.sk, 036/7411071
Dátum realizácie: 02.2008

Úlohou vypracovaného rekultivačného plánu bolo navrhnúť investorovi spôsob uzavretia a rekultivácie skládky a jeho spätné začlenenie do životného prostredia.


Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity ČOV Komárno

Objednávateľ / Partner: KOMVaK a. s.
Kontakt: komvak@nextra.sk, 00421 35 77 31 073
Dátum realizácie: 01.2011

Účelom stavby je zvýšenie kapacity ČOV a zvýšenie bezpečnosti dosahovania garantovaných kvalitatívnych parametrov na odtoku.


Obytné domy Lipová

Objednávateľ / Partner: Obec Lipová
Kontakt: obecnyurad.lipova@gmail.com, 035/6507010
Dátum realizácie: 2008-11.2009

Dozorovanie stavieb :Obytný dom I. Obytný dom II.