KUBING s.r.o. - architektonické a inžinierske služby

Názov spol.:KUBING s.r.o.
Kancelária:Dunajské Nábrežie 39/9, Komárno 94501
E-mail:kubingsro@gmail.com
Telefón:+421 (0) 903 457 268
Web: kubingsro.bizref.sk
IČO:36733482
DIČ:2022312468
IČ DPH:SK2022312468
Otvoriť mapu v novom okne

Kancelária: Dunajské Nábrežie 39/9


Kancelária

Kancelária

Dunajské Nábrežie 39/9, Komárno 94501
Pevná linka
kubingsro@gmail.com, +421(0)357713244


Komárno

Komárno

Dunajské Nábrežie 39/9, Komárno 94501
Ing. Alexander Kubis
Konateľ
kubingsro@gmail.com, +421(0)903 457 268
Odborné spôsobilosti konateľa spoločnosti: Autorizačné osvedčenie - vydané SKSI komplexná autorizácia pre inžinierske stavby 0623* SP *A2 Znalec – odhad hodnoty nehnuteľností Odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie •verejných vodovodov V-1 •verejnej kanalizácie K-1


Komárno

Komárno

Dunajské Nábrežie 39/9, Komárno 94501
Ing. Alena Kubisová
Inž. poradenstvo
kubingsro@gmail.com, +241(0)902 125 127
odborná spôsobilosť pre výkon činností štátnej stavebnej správy a územného rozvoja ( stavebný úrad )


Komárno

Komárno

Dunajské Nábrežie 39/9, Komárno 94501
Ing. Anita Mitašová
Konštruktér
kubingsro@gmail.com, +421(0)911 892 806
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo