SERVIS A ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIE

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

KONTAKTY

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

CERTIFIKOVANÁ MONTÁŽ

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

CERTIFIKÁTY

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

OBCHODNÁ POLITIKA FIRMY

Cieľom firmy je uspokojiť potreby zákazníka, vytvoriť a udržať dlhodobé partnerstvo. Základným pilierom obchodnej politiky firmy  je analýza potrieb trhu, s cieľom ich maximálneho uspokojenia. Od prvého kontaktu s klientom sa snažíme  odovzdať najnovšie informácie, získané od našich dodávateľov.  Stratégiou firmy je neustále zvyšovanie pridanej hodnoty pre jej zákazníkov, a tak poskytnúť komplexný a dlhodobý servis. Naším poslaním je Vaša spokojnosť.

Záruka kvality

Odborná  spôsobilosť a profesionálny prístup sú garantom firmy. Na všetky klimatizačné zariadenia dodávané firmou I.T.-servis sa vzťahuje 24 mesačná  záručná doba. Firma je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

AKCIE

-->