Čo sa môže stať , ak nie je dodržaný každoročný servis na klimatizačné zariadenie