Ing. Ľudovít Matula - Psychotronik / celostná holistická liečba na mieru

Názov spol.:Ing. Ľudovít Matula - Psychotronik
Sídlo firmy:Ružová ulica 32, Kvetoslavov 930 41
E-mail:matula.ludovit@gmail.com
Telefón:031 562 5187, 0903 348 677
Web: naturterapie.bizref.sk
IČO:33470758
DIČ:3020197026
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 157/T
Otvoriť mapu v novom okne

Pri individuálnych liečebných programoch používam výhradne len prírodné liečivé extrakty, produkty a bylinky