LEVENT - interiérové a exteriérové bezpečnostné zrkadlá

Názov spol.:Ing. Katarína Kišoňová LEVENT
Sídlo firmy:Družstevná 8, Modra 90001
E-mail:bezpecnostnezrkadla@bizref.sk
Telefón:0905 250 366
Web: http://www.levent.sk/
IČO:32818246
DIČ:1020231663
IČ DPH:SK1020231663

Kontaktujte nás