OTVÁRACIE HODINY

Predajňa v Šintave
Pondelok7:30 - 16:00
Utorok7:30 - 16:00
Streda7:30 - 16:00
Štvrtok7:30 - 16:00
Piatok7:30 - 16:00
Sobota9:00 - 12:00
Nedeľazatvorené

IZOLÁCIE / TEPELNÁ IZOLÁCIA

Tepelnoizolačné vlastnosti samotnej sadrokartónovej platne nie sú pre konečný tepelný efekt konštrukcie rozhodujúce. Preto sa sadrokartónové konštrukcie vhodne dopĺňajú tepelnoizolačnými materiálmi, väčšinou z minerálnych vĺn. Vyrábajú sa v pásoch alebo rohožiach, zo skleneného alebo kamennéhovlákna. Druh a hrúbka tepelnej izolácie sa volí podľa požadovaných tepelných, akustických a požiarnych vlastností a typu konštrukcie. Väčšinou je rozhodujúca objemová hmotnosť izolačného materiálu udávaná v kg/m3. Čím vyššia objemová hmotnosť tým viac je možné zaťažovať tepelnú izoláciu. Objemová hmotnosť pritom nemá zásadný vplyv na tepelno-izolačné vlastnosti, ale je dôležitá pre protipožiarne a protihlukové vlastnosti.

SADROKARTÓNOVÉ SYSTÉMY

Sadrokartónové systémy suchej vnútornej výstavby Rigips sú určené pre širokú oblasť využitia v interiéroch, a to tak v novostavbách, ako aj pri rekonštrukciách a pri opravách bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Okrem iného je ich možné využiť aj na montáž priečok a pre obklady stien.
Konštrukcie priečok slúžia predovšetkým k členeniu interiérov na jednotlivé miestnosti, ale taktiež k vedeniu potrebných inštalácií. Spĺňajú ako estetické tak aj stavebno-fyzikálne požiadavky, ktoré sú na ne kladené. V prípade použitia sadrovláknitých dosiek Riflex je možné v interiéri vytvoriť zaujímavé ohýbané konštrukcie. Predsadené steny sa používajú na estetické vylepšenia existujúcich povrchov, zvýšenie hodnôt tepelno-izolačných vlastností a nepriezvučnosti stien, prípadne na vytvorenie medzipriestoru na vedenie inštalácií, čo je obzvlášť vhodné pri rekonštrukciách (napr. v panelových domoch). Dutinu vo vnútri konštrukcie je možné využiť k vedeniu inštalácií všetkých druhov. Ideálne rovná plocha steny potom môže byť ľahko opatrená zvoleným druhom interiérového náteru či nalepenou tapetou .
 

Typy produktov
- Sadrokartónové dosky

- Špeciálne dosky

 

Základné výhody:
- nízka hmotnosť
- rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
- suchý roces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
- ľahká opracovateľnosť povrchov
- rovnosť konštrukcií
- nepriezvučnosť
- udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
- splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov
- ekonomická efektivita

 

Stenové systémy

Sadrokartónové priečky
- Sadrokartónové priečky Rigips sú nenosné interiérové deliace konštrukcie, oddeľujúce jednotlivé priestory vo vnútri budov.
Sadrokartónové predsadené steny
- Predsadené steny sa používajú na estetické vylepšenie existujúcich povrchov, zvýšenie hodnôt tepelno-izolačných vlastností a nepriezvučnosti stien, prípadne na vytvorenie medzipriestoru na vedenie inštalácií.
Sadrovláknité dosky Riflex pre ohýbané konštrukcie
- Sadrovláknité dosky Riflex sú za sucha ohýbateľné dosky. Používajú sa na montáž ohýbaných konštrukcií priečok, predsadených stien, podhľadov a pod. Tieto dosky spĺňajú aj náročné architektonické požiadavky.
Obklady stĺpov a nosníkov
- Drevené či kovové stĺpy a nosníky sa obkladajú z dôvodu zvýšenia ich požiarnej odolnosti alebo z dôvodu estetického.
Steny šachiet
Šachtové steny sú konštrukcie predsadených stien, ktoré môžu byť namáhané požiarom z obidvoch strán.
Sadrovláknité priečky Rigidur
Sadrovláknité dosky Rigidur predstavujú novú generáciu materiálov na suchú vnútornú výstavbu a sú určené na univerzálne použitie ako stavebné, protipožiarne i impregnované. Sadrovláknité dosky sa vyrábajú zo sadry, papierových vlákien a minerálnych prísad.
Sadrovláknité predsadené steny Rigidur
Sadrovláknité dosky Rigidur predstavujú novú generáciu materiálov na suchú vnútornú výstavbu. Ide o jedinečný produkt s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a nízkou hmotnosťou.
Vysoké priečky
Požiaru odolné sadrokartónové steny posúvajú limitovanú výšku vertikálnych sadrokartónových konštrukcií z doterajších desiatich metrov na neuveriteľných 15,46 m. Tieto výškové konštrukcie stien nachádzajú uplatnenie v skladových a montážnych halách, priemyselných objektoch či v stále obľúbenejších super a hypermarketoch, kde boli až doteraz pri výstavbe používané výhradne klasické technológie, založené na mokrých procesoch, ktoré do značnej miery predlžovali a predražovali výstavbu (technologické prestávky vplyvom mokrých procesov, nutnosť vykonávania základových pásov, atď.).

INFORMÁCIE A CENOVÁ PONUKA

V prípade záujmu o bližšie technické informácie, zameranie strechy a o vypracovanie cenovej ponuky nás prosím kontaktujte hocikedy.

 

Cena sa určí po obhliadke priestoru a zložitosti montáže.

KONTAKTY

Predajňa v Šintave

Pevná linka / Fax:
031 702 09 36
secenovci@stonline.sk

Ing. Jozef Sečeň

Mobil
0905 624 674
secenovci@stonline.sk