Ing. Jaroslav Hlavatý - Autoškola - Šaľa

Názov spol.:Ing. Jaroslav Hlavatý
Sídlo firmy:č. 977, Trnovec nad Váhom 925 71
E-mail:ashlavaty@gmail.com
Telefón:0915 740 965
Web: autoskola-sala.bizref.sk
IČO:41843134
DIČ:1035333409

Naše referencie


www.suzuki-sala.sk

Objednávateľ / Partner: Suzuki Šaľa
Kontakt: predaj@suzuki-sala.sk, 0917 534 938
Dátum realizácie: 29.6.2013

www.suzuki-sala.sk


Prevádzka autoškoly v sídle školy

Objednávateľ / Partner: Stredná odborná škola obchodu a služieb du
Kontakt: sosga@sosga.sk, 031/780 2346
Dátum realizácie: od marca 2006

www.sosoasga.edupage.org


Autoškola Miškeje - Sereď

Objednávateľ / Partner: www.autoskola-miskeje.sk
Kontakt: jozef.miskeje@gmail.com, 0905 645 708
Dátum realizácie: od 2005

www.autoskola-miskeje.sk


www.trnovecnadvahom.sk

Objednávateľ / Partner: Obec Trnovec nad Váhom
Kontakt: sekretariat@trnovecnadvahom.sk, 031/7781496
Dátum realizácie: od roku 2013

www.trnovecnadvahom.sk Organizácia Súťaže v jazde zručnosti a zrazu motorkárov v rámci obecných dní.