ILDI - účtovníctvo a ekonomické poradenstvo Dunajská Streda

Názov spol.:Mgr. Ildikó Bartalosová - ILDI
Sídlo firmy:Sap 77, Sap 93006
E-mail:bartalosova.ildiko@gmail.com
Telefón:0917 451 349
Web: ildi.bizref.sk
IČO:46586156
DIČ:1026200285
ObÚ-DS, č.živn.reg.: 210-29287
Otvoriť mapu v novom okne


Naše služby ponúkame tu:

O mne

Volám sa Ildikó Bartalosová. Som účtovníčka. Od roku 2012 podnikám na základe živnostenského listu. Ako podnikateľka som vybrala príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od ÚPSVaR Dunajská Streda. Potom som založila chránenú dieľňu, kde pracovali traja občania so zdravotným postihnutím. Nezaoberám sa len účtovníctvom, ale vypracujem aj projekty pod názvom "samozamestnanie" pre tých, ktorí chcú nie len podnikať, ale aj využívať aktívne nástroje na trhu práce. 

Otváracie hodiny

 

Každý deň podľa telefonického dohovoru na tel č.


mobil: 0917/451349

Prvý kontakt

Pri prvom kontakte Vás žiadam o osobné stretnutie a konzultáciu ohľadne Vašich požiadavkách o účtovníckych a ekonomických služieb u nás v kancelárii na základe telefonického dohovoru. 

Flexibilita a kvalita služieb

Zachovanie diskrétnosti a kvalitné spracovanie údajov sú našou prioritou. Využite flexibilitu a kvalitu našich služieb. Poradíme Vám v jednoduchom a podvojnom účtovníctve na mieru a k Vašej spokojnosti. Poskytujeme externé alebo interné spracovanie údajov.

Radi Vás privítame! Navštívte nás! 

Účtovné dokumenty

Vypracujeme VÁM:

•    účtovné výkazy pre ziskové a neziskové organizácie v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva

•    účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujeme pre:

 

•    podnikateľské subjekty

•    ziskové a neziskové organizácie

Podvojné účtovníctvo

V sústave podvojného účtovníctva účtujeme pre:

 

•    podnikateľské subjekty

•    ziskové a neziskové organizácie

Správa daní

Vypracujeme nasledovné daňové priznania:

•    daň z motorových vozidiel

•    daň z pridanej hodnoty

•    daň z príjmu fyzickej osoby

•    daň z príjmu právnickej osoby

•    daň zo závislej činnosti - platiteľ dane

Elektronická komunikácia

 

Nami ponúkané služby sú spojené s elektronickou stránkou finančnej správy, čo umožňuje bezprostrednú elektronickú komunikáciu.

Vedenie miezd a personalistiky

•    vypracovanie miezd: výpočet a zaúčtovanie miezd

•    vystavenie a podanie (aj manuálne aj elektronicky) prihlášky a odhlášky zamestnanca do príslušných inštitúcií (napr. do sociálnej poisťovne, do zdravotných poisťovní)
•    vystavenie a podanie  (manuálne aj elektronicky) mesačných výkazov do príslušných inštitúcií

•    vedenie mzdových listov zamestnancov atď.

•    pridávanie zamestnancov do personalistiky

•    vypracovanie pracovných zmlúv a rôznych druhov dohôd

Projektovanie

Pre podnikateľských subjektov a začínajúcich podnikateľov 

poskytujeme projektovanie:

•    vypracovanie podnikateľského zámeru pre tých, ktorí chcú využiť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

•    poradenstvo vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú podnikaniu

Komplexné ekonomické a účtovnícke služby s profesionálmi v Dunajskej Strede

Bezbariérový vstup

Naša kancelária je na lukratívnom mieste v centre mesta Dunajská Streda. V budove je zabezpečený bezbariérový vstup, výťah a toalety aj pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Kontakty

ILDI

Sídlo kancelárie
0917 451 349
info@ildi.sk

Mgr. Ildikó Bartalosová - ILDI

Fakturačná adresa
0917 451 349
bartalosova.ildiko@gmail.com

.

 

 ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU NAŠEJ STRÁNKY

 A RADI VÁS PRIVÍTAME U NÁS!

Bezbariérový vstup

Naša kancelária je na lukratívnom mieste v centre mesta Dunajská Streda. V budove je zabezpečený bezbariérový vstup, výťah a toalety aj pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Kontakty

ILDI

Sídlo kancelárie
0917 451 349
info@ildi.sk

Mgr. Ildikó Bartalosová - ILDI

Fakturačná adresa
0917 451 349
bartalosova.ildiko@gmail.com

.

 

 ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU NAŠEJ STRÁNKY

 A RADI VÁS PRIVÍTAME U NÁS!

-->