OTVÁRACIE HODINY

Tel. č.: 0949 375 536, obedňajšia prestávka od 12:00 do 13:00.
Pondelok8:00 - 17:00
Utorok8:00 - 17:00
Streda8:00 - 17:00
Štvrtok8:00 - 17:00
Piatok8:00 - 17:00
Sobota9:00 - 12:00
Nedeľazatvorené

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

-   celkovo k podnikaniu a zamestnaniu: pokladničné doklady, knihy, bezpečnosť práce, evidencia pracovníkov, mzdy, hlásenia, vyhlásenia, evidencia zákaziek, potvrdenky o vykonaní práce...

-   k účtovníctvu: ročné zúčtovanie, pokladničné knihy, súpiska peňazí, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, kontrolné knihy, reklamácie, daňové doklady...

-   pracovné, dopravné, cestovné: cestovné príkazy, vyúčtovania, dochádzka pracovníkov...

-   zdravotnícke pre lekárov: administratívne, hygienické, protiepidemické
klinické, biochemické, kúpeľná starostlivosť...

-   dokumenty používané v oblasti cestovného ruchu: pre hotely a reštaurácie

-   ostatné: vstupenky, tombolové a šatňové lístky

KONTAKTY

VIKTÓRIA - Helena Kerďová

Objednávky prijímame na tomto telefónnom čísle:
0949 375 536
0949 375 536
viktoria.kerdo@gmail.com