HORIZONTaAL, spol. s r.o. - dopravné značky, dopravné značenia

Názov spol.:HORIZONT a AL, spol. s r.o.
Sídlo firmy:Kálmána Mikszátha 28, Dunajská Streda 929 01
E-mail:zontaal@stonline.sk
Telefón:0905 603 183
Web: dopravne-znacky.bizref.sk
IČO:36220027
DIČ:2020195969
IČ DPH:SK2020195969

Kontakty


HORIZONT a AL, spol. s r.o.

HORIZONT a AL, spol. s r.o.

Kálmána Mikszátha 28, Dunajská Streda 929 01
Ladislav Kostra
zontaal@stonline.sk, 0905 603 183


HORIZONT a AL, spol. s r.o.

HORIZONT a AL, spol. s r.o.

Ohrady 306, Ohrady 93012
Adresa prevádzkarne
Jozef Orbán
zontaal@stonline.sk, 0905 418 944