HORIZONTaAL, spol. s r.o. - dopravné značky, dopravné značenia

Názov spol.:HORIZONT a AL, spol. s r.o.
Sídlo firmy:Kálmána Mikszátha 28, Dunajská Streda 929 01
E-mail:zontaal@stonline.sk
Telefón:0905 603 183
Web: dopravne-znacky.bizref.sk
IČO:36220027
DIČ:2020195969
IČ DPH:SK2020195969
Výpis z Obch. registra Okr. súdu Trnava, vložka č.: 10204/T
Otvoriť mapu v novom okne

Kontaktný formulár / Kontaktujte nás!