GENESIS POZEMNÉ STAVBY - projekcia, stavby, rekonštrukcie domov

Názov spol.:GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Sídlo firmy:Pešia cesta 250/76, Šamorín 931 01
E-mail:robert.goncz.geneza@gmail.com
Telefón:0908 762 654, , 0908 762 654
Web: http://www.genesis-ps.sk/
IČO:46059105
DIČ:2023215040
IČ DPH:SK2023215040
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 27061/T
Otvoriť mapu v novom okne

Fotogaléria realizovaných stavieb