EMKE, spol. s.r.o. - gravírovanie šperkov, veľkoplošná tlač, výroba etikiet na fľaše

Názov spol.:EMKE, spol. s.r.o.
EMKE spol, sro:Dunajská 15, Komárno 945 01
E-mail:emke@emke.sk
Telefón:035 773 1031
Web: emke.bizref.sk
IČO:30999740
DIČ:2020398743
IČ DPH:SK2020398743
Obchodný register Okr.s.Nitra pod číslom 2894/N
Otvoriť mapu v novom okne

Grafické práce

Grafické práce