Navštívte aj našu druhú predajňu, ktorú nájdete na Trojičnom nám. na prízemí v budove Jednoty