Postupnosť krokov pri prijímaní dieťaťa do Rehabilitačného centra je nasledovná:
  • osobná návšteva rodiča a dieťaťa v centre / po telefonickom dohovore stretnutia /
  • predloženie správy o základnej diagnóze a aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa od detského lekára
  • fotokópia zdravotnej dokumentácie z odborných vyšetrení ( neurológia, rehabilitácia,…) z obdobia predchádzajúcich 12 mesiacov
  • fotokópia preukazu poistenca
  • podpis Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a Zmluvy o poskytovaní nadštandardných služieb

Cena za pobyt dieťaťa v dennom stacionári Včielka n.o. je 590 EUR, ktorá zahŕ�?a úhradu za sociálne a nadštandardné služby