Centrum Koburgovo, n. o.

Názov spol.:Centrum Koburgovo, n. o.
Sídlo firmy:sídlo: ul. Ľudmily Podjavorinskej 20, prevádzka: Bratislavská 8, Trnava 91701
E-mail:juro.stofej@gmail.com
Telefón:0944 065 259
Web: https://www.facebook.com/koburgovo/
IČO:45741034
DIČ:2024021461


Vitajte na našej stránke

Kde pôsobíme

Na území mesta Trnava a v jeho okolí.

Služby, ktoré organizácia poskytuje, sú určené pre jednotlivcov a rodiny, ktoré žijú v prostredí sociálneho vylúčenia, alebo sú sociálnym vylúčením ohrozené.

Korešpondenčná adresa

Centrum Koburgovo, n.o.

ul. Ľ. Podjavorinskej 2545/20

Trnava

917 00

 

 

Komunitné aktivity, krúžky a sociálne poradenstvo pre deti a rodičov

Práca dobrovoľníkov a spolupracovníkov na krúžkoch

Pomoc marginalizovaným - organizovanie stretnutí pracovníkov poskytujúcich sociálne služby

Sociálne poradenstvo

Krúžky šikovných rúk

Spevácky krúžok

Kurz angličtiny

Predškolský krúžok

Škôlka Krizáčik

Materiálna pomoc

Študentská prax v centre

Pomoc marginalizovaným

Sídliskový festival SPÁJAME SILY

NOVÁ ŠANCA NA LEPŠIE VZDELANIE

HODINA DEŤOM

Napísali o nás

Reportáž v televízii

Rozhovor v rádiu Bunker

Reportáž v televízii

Rozhovor v novinách

Príspevky v odborných publikáciách

Štofej, J.:Cesty k zlepšeniu úspešnosti rómskych detí pri vstupe do škôl (Správa o činnosti Centra Koburgovo, n.o.). In: Dobrá prax-naša inšpirácia. Trnavská univerzita, TTSK, Trnava. 2014

Štofej, J.: Sociálna inklúzia rómskych detí predškolského veku prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb.(Na príklade činnosti nízkoprahového centra Mak v Trnave) In: Dobrá prax-naša inšpirácia. Trnavská univerzita, TTSK, Trnava. 2013

Štofej, Juraj: Sociálna exklúzia rómskych detí a možnosti inkluzívnej politiky v sociálnej oblasti a oblasti predškolského vzdelávania. In: Mátel, A a i. (ed.): Aplikovaná sociálna politika. VŠZaSP sv. Alžbety.  Bratislava. 2012

Štofej, Juraj: Inštitucionálne možnosti vzdelávania rómskych detí predškolského veku na Slovensku. In: Nízkoprahové a záujmové centrá ako prevencia sociálnej patológie detí a mládeže. Univerzita Komenského. Bratislava. 2011

Ak vás zaujala naša činnosť, napíšte nám.

Darovacie zmluvy

Kde pôsobíme

Na území mesta Trnava a v jeho okolí.

Služby, ktoré organizácia poskytuje, sú určené pre jednotlivcov a rodiny, ktoré žijú v prostredí sociálneho vylúčenia, alebo sú sociálnym vylúčením ohrozené.

Kontakty

Korešpondenčná adresa

Centrum Koburgovo, n.o.

ul. Ľ. Podjavorinskej 2545/20

Trnava

917 00

 

 

Spolupracujúce subjekty

Komunitné aktivity, krúžky a sociálne poradenstvo pre deti a rodičov

Práca dobrovoľníkov a spolupracovníkov na krúžkoch

Pomoc marginalizovaným - organizovanie stretnutí pracovníkov poskytujúcich sociálne služby

Sociálne poradenstvo

Krúžky šikovných rúk

Spevácky krúžok

Kurz angličtiny

Predškolský krúžok

Škôlka Krizáčik

Materiálna pomoc

Študentská prax v centre

Pomoc marginalizovaným

Sídliskový festival SPÁJAME SILY

NOVÁ ŠANCA NA LEPŠIE VZDELANIE

HODINA DEŤOM

Výročné správy

Napísali o nás

Reportáž v televízii

Rozhovor v rádiu Bunker

Reportáž v televízii

Rozhovor v novinách

Príspevky v odborných publikáciách

Štofej, J.:Cesty k zlepšeniu úspešnosti rómskych detí pri vstupe do škôl (Správa o činnosti Centra Koburgovo, n.o.). In: Dobrá prax-naša inšpirácia. Trnavská univerzita, TTSK, Trnava. 2014

Štofej, J.: Sociálna inklúzia rómskych detí predškolského veku prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb.(Na príklade činnosti nízkoprahového centra Mak v Trnave) In: Dobrá prax-naša inšpirácia. Trnavská univerzita, TTSK, Trnava. 2013

Štofej, Juraj: Sociálna exklúzia rómskych detí a možnosti inkluzívnej politiky v sociálnej oblasti a oblasti predškolského vzdelávania. In: Mátel, A a i. (ed.): Aplikovaná sociálna politika. VŠZaSP sv. Alžbety.  Bratislava. 2012

Štofej, Juraj: Inštitucionálne možnosti vzdelávania rómskych detí predškolského veku na Slovensku. In: Nízkoprahové a záujmové centrá ako prevencia sociálnej patológie detí a mládeže. Univerzita Komenského. Bratislava. 2011

Ak vás zaujala naša činnosť, napíšte nám.

Zásady prijímania darov

Darovacie zmluvy

-->