Centrum Koburgovo, n. o.

Názov spol.:Centrum Koburgovo, n. o.
Sídlo firmy:Zariadenie: Bratislavská 8, Trnava 91702
E-mail:juro.stofej@gmail.com
Telefón:0944 065 259
Web: centrumkoburgovo.bizref.sk
IČO:45741034
DIČ:2024021461
Otvoriť mapu v novom okne


Nízkoprahový klub

Sociálne poradenstvo

Psychologické poradenstvo pre deti

Doučovanie špeciálnym pedagógom

Krúžok šikovných rúk

Futbalový krúžok

Spevácky krúžok

Tanečný krúžok

Príprava predškolákov

Materiálna pomoc

Dobrovoľnícky program

Študentská prax v centre

Komunitná záhrada

Komunitné aktivity

Sieťovanie organizácií

Osveta verejnosti

Výlety a letné tábory

Sídliskový festival SPÁJAME SILY

Mikulášsky sprievod

Vyrovnanie šancí na vzdelanie

Napísali o nás

Rozhovor v Novinkách z radnice

Rozhovor v Týždni

Rozhovor v Človečine

Vitaj v Koburgove